STYPENDIA

NA ROK AKADEMICKI 2019/20

Dowiedz sie więcej

REKRUTACJA ONLINE

Dowiedz sie więcej

Opłaty

Opłaty kwalifikacyjne

Opłata rejestracyjna: 100 zł

Opłata wpisowa:

 • Wpisowe dla kandydatów z Polski i innych krajów UE – 400 zł (sprawdź aktualne promocje) 
 • Wpisowe dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi - 400 zł
 • Wpisowe dla kandydatów spoza Unii Europejskiej - €200

Opłaty kwalifikacyjne są:

 • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów – wnosi się je w momencie składania dokumentów
 • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
 • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Opłata za legitymację elektroniczną: 22 zł


Czesne

Czesne za rok studiów może być opłacane:

 • w miesięcznych ratach (płatnych do 25. dnia każdego miesiąca, począwszy od 25.09):
 1. a) 12 miesięcznych rat– pierwszy i drugi rok studiów I stopnia (licencjackich), pierwszy, drugi i trzeci roku studiów I stopnia (inżynierskich 7- i 8-semestralnych); pierwszy, drugi, trzeci i czwarty rok studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszy rok studiów II stopnia.
  b) 10 miesięcznych rat– ostatni rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich 8-semestralnych) i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub 5 miesięcznych rat – siódmy semestr studiów inżynierskich 7-semestralnych.
 • jednorazowo za cały rok studiów do 25.09 (PROMOCJA - sprawdź
 • w dwóch ratach - za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02 (PROMOCJA - sprawdź

Wpłaty

Opłaty kwalifikacyjne (opłatę rejestracyjną, wpisowe, opłatę za legitymację oraz pierwsze czesne) należy uiścić na jedno z kont bankowych uczelni:

 • PKO BP SA Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086
 • BANK MILLENNIUM SA Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524

Numer konta do wpłat dla osób zapisujących się na studia podyplomowe:

 • PKO BP SA I Oddział w Łodzi 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. czesne, opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.
Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów lub przesłaniu skanu na adres radomsko@san.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

1. Wpisowe.

Opłatę wpisowego w wysokości 100 zł należy uiścić na poniższy numer konta bankowego:

Społeczna Akademia Nauk
Sienkiewicza 9, 90-113 Lodź

66 1020 3352 0000 1102 0225 4001 (PKO BP SA I Oddział w Łodzi)

TYTUŁ: opłata wpisowego na studia podyplomowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku

 

 2. Czesne za studia podyplomowe.

Opłaty czesnego za studia podyplomowe słuchacz wnosi na indywidualny numer rachunku bankowego, umożliwiający jego identyfikację w systemie finansowo-księgowym Uczelni.

Indywidualny numer rachunku bankowego zostanie podany do informacji słuchacza na stronie internetowej Uczelni w

Strefie Studenta lub w Wirtualnym Dziekanacie po zakończeniu procesu rekrutacji na studia podyplomowe.