Studia magisterskie - Zarzadzanie Studia licencjackie, magisterskie

Dostępne miasta: Radomsko, Łódź, Bełchatów

Zarządzanie

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: II stopnia
Uzyskany tytuł: magister zarządzania (w wybranej specjalności)
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Katarzyna Kolasińska-Morawska

Zarządzanie to kierunek, który pozwoli studentom rozumieć specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji w otaczającym je świecie społeczno-gospodarczym. Oferowany program umożliwia nabycie specjalistycznych kwalifikacji i poznanie reguł wpływających na podejmowanie kluczowych i strategicznych decyzji biznesowych, społecznych i administracyjnych w każdym sektorze aktywności, m.in. biegłej analizy otoczenia przedsiębiorstwa, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, a także zachodzących w nich przeobrażeń, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i psychospołecznym. 
Program studiów został opracowany tak, żeby studenci mieli jak największą możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu proponowanych profili specjalnościowych, które już od pierwszego semestru ukierunkowują całą ścieżkę kształcenia.

Specjalności:

 • Administracja i Zarządzanie Publiczne
 • E-biznes & Professional Communication
 • Logistyka w Zarządzaniu
 • Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu
 • Profil menedżerski
 • Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Dlaczego warto?

 • profile specjalnościowe, odpowiadające aktualnym wymaganiom rynku, realizowane w ramach osobnej ścieżki kształcenia już od pierwszego semestru studiów;
 • ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych;
 • wykładowcami na kierunku Zarządzanie są naukowcy, którzy posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej;
 • studenci mają możliwość współorganizować międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, a także spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki;
 • zarządzanie to kierunek uniwersalny, ponieważ kształtuje umiejętności z zakresu wielu dziedzin, niezbędne w każdej aktywności ekonomicznej i biznesowej.

Wykładowcy – praktycy:

Zajęcia w czasie studiów prowadzone są przez uznanych wykładowców SAN, posiadających również bogate praktyczne doświadczenia w zarządzaniu oraz praktyków z wieloletnim dorobkiem zawodowym. Prowadzący zajęcia to między innymi:

 • prof. dr hab. Mariusz Bednarek
 • prof. dr hab. Muzahim Al - Noorachi
 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
 • prof. dr hab. M. Wypych
 • prof. dr hab. A. Pomykalski

Realizowane przedmioty:

Student, zapisując się na uzupełniające studia magisterskie na kierunku Zarządzanie, dokonuje wyboru modułu profilowego, w ramach którego będzie chciał się specjalizować. Mamy do wyboru 6 modułów profilowych:

 • Administracja i Zarządzanie Publiczne
 • E-biznes & Professional Communication
 • Logistyka w Zarządzaniu
 • Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu
 • Profil menedżerski
 • Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

W obrębie prowadzonych modułów profilowych realizowane są seminaria specjalizacyjne – które należy rozumieć jako wyodrębniony obszar kształcenia służący pogłębieniu i ugruntowaniu wiedzy studenta w zakresie wybranego obszaru wiedzy kierunkowej oraz specjalistycznej.  Wyboru seminarium student dokonuje w II semestrze studiów.

Przykładowe obszary tematyczne realizowane dla wszystkich profili modułowych:

 • problematyka zarządzania strategicznego
 • koncepcje zarządzania
 • problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu
 • elementy prawa
 • obszar zastosowań technologii teleinformatycznych w zarządzaniu
 • problematyka budowania sukcesu

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie można podjąć pracę w charakterze specjalisty, analityka oraz menedżera średniego i wyższego szczebla w:

 • każdym przedsiębiorstwie, zarówno państwowym, jak i prywatnym, organizacji rządowej oraz jednostce administracji państwowej
 • departamentach planowania i rozwoju strategicznego
 • kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej
 • firmach konsultingowych zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi
 • działach: sprzedaży, księgowości, ekonomicznych, rachunkowości zarządczej  i controllingu podmiotów gospodarczych różnych branż, w jednostkach budżetowych, bankach i innych instytucjach finansowych.
 • organizacjach non-profit, instytucjach kultury
 • we własnej firmie, która ma ugruntowaną pozycję na rynku lub w nowym dynamicznie rozwijającym się start-upie

A także jako:

 • specjalista ds. zarządzania w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem takich sfer,  jak służba zdrowia, ochrona środowiska, pomoc
 • społeczna czy bezpieczeństwo wewnętrzne, gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
 • menedżer w działach marketingu, sprzedaży oraz promocji
 • specjalista odpowiedzialnym za rozwój i kształtowanie wizerunku organizacji w świecie wirtualnym
 • specjalista odpowiedzialny za zarządzanie relacjami z klientem oraz public relations
 • specjalista w firmach logistycznych

Absolwenci kierunku Zarządzanie posiadają kompetencje menedżerskie umożlwiające podejmowanie decyzji zarządczych w różnych sferach funkcjonowania, zarówno przedsiębiorstw (produkcyjnych, handlowych i usługowych), jak i podmiotów sfery publicznej i pozarządowej. Mają także umiejętności zarządzania  podmiotami oraz planowania, organizowania i motywowania kierowanych zespołów ludzkich. Absolwenci  są również przygotowani do zarządzania w warunkach niepewności i ryzyka, różnic kulturowych oraz rosnącego umiędzynarodowienia.

Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować edukację na studiach doktoranckich lub studiach podyplomowych.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Górnictwo, energetyka (oferta 2019/20)

Pedagogika (oferta 2018/19)

Prawo i administracja (m.in.RODO)-oferta 2019/20

Logistyka (oferta 2019/20)

PR Marketing (oferta 2019/20)

Psychologia (oferta 2019/20)