Profesjonalny Menedżer Biznesu - IntroMBA po polsku NOWOŚĆ!!! PR Marketing (oferta 2019/20)

Dostępne miasta: Radomsko

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Łukasz Prysiński (e-mail: lprysinski@san.edu.pl)

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe intro MBA to program adresowany do osób zainteresowanych rozwojem i doskonaleniem umiejętności menedżerskich, kadry kierowniczej oraz specjalistów. Ukończenie programu gwarantuje zarówno szeroką, jak i specjalistyczną wiedzę z zarządzania podpartą doświadczeniami menedżerów przedsiębiorstw, których zaprosiliśmy do współpracy.

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności menedżerskich w zakresie:

 • zastosowania nowoczesnych koncepcji i narzędzi zarządzania,
 • tworzenia strategii rozwoju organizacji i jej ciągłego doskonalenia,
 • optymalizacji wykorzystania zasobów organizacji.

Spośród programów studiów podyplomowych oferowanych przez Społeczną Akademię Nauk studia intro MBA wyróżniają dodatkowe aspekty programowe i organizacyjne skierowane do menedżerów:

 • większy zakres godzin przeznaczonych na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy,
 • zaliczenia przedmiotów w formie projektów zespołowych,
 • możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów, dzięki wykorzystaniu ich wiedzy na tematy związane z zarządzaniem,
 • prowadzący specjalistyczne moduły intro MBA to zespół praktyków, posiadających doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, specjalnie dobranych do różnych aspektów biznesu,
 • dostęp do dodatkowych materiałów związanych z ekonomią
  i zarządzaniem.

Metody pracy i techniki  stosowane w trakcie studiów:

 • case studies  (analiza przypadków),
 • zadania symulacje i gry,
 • praca grupowa i indywidualna,
 • dyskusje moderowane,
 • wykłady wspomagane multimediami.
 • Przebieg studiów został przewidziany tak, aby kształtować i doskonalić kompetencje uczestników poprzez metody partycypacyjne, w formie zajęć warsztatowych, które wymuszają ich aktywny udział.

ADRESACI STUDIÓW

Adresatami studiów podyplomowych intro MBA są przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowanych rozwojem i doskonaleniem umiejętności menedżerskich, kadra kierownicza.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk oraz Certyfikat ukończenia kursu realizowanego w ramach współpracy z amerykańską uczelnią Clark University.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Górnictwo, energetyka (oferta 2019/20)

Pedagogika (oferta 2018/19)

Prawo i administracja (m.in.RODO)-oferta 2019/20

Logistyka (oferta 2019/20)

PR Marketing (oferta 2019/20)

Psychologia (oferta 2019/20)