STYPENDIA

NA ROK AKADEMICKI 2019/20

Dowiedz sie więcej

REKRUTACJA ONLINE

Dowiedz sie więcej

Zespół Placówek Edukacyjno–Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie nowym partnerem SAN

Miło nam poinformować, iż Społeczna Akademia Nauk wzbogaciła się o nowego partnera, którym jest Zespół Placówek Edukacyjno–Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie.

 

Uroczyste podpisanie porozumienia przez Dyrektora Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym Pana Mirosława Olszewskiego i Dyrektora ZPEWiR Pana Andrzeja Zielonkę, działających w imieniu swoich jednostek, otwiera drogę do wspólnego podejmowania wielu różnorakich działań - strony wyraziły gotowość do realizacji wspólnych projektów naukowych, dydaktycznych, popularyzatorskich, kulturalnych i społecznych.

 

Korzystna dla obu stron umowa pozwala na organizowanie warsztatów dydaktycznych, debat, sympozjów i wykładów gościnnych adresowanych do różnorodnych grup odbiorców. Podpisane porozumienie zakłada również stworzenie specjalnej oferty praktyk i staży dla studentów SAN oraz konsultowanie programów kształcenia na takich kierunkach jak: pedagogika, socjologia, zdrowie publiczne, psychologia.