STYPENDIA

NA ROK AKADEMICKI 2019/20

Dowiedz sie więcej

REKRUTACJA ONLINE

Dowiedz sie więcej

Porozumienie o współpracy z liderem branży OZE

W dniu 4 września 2019 r. Społeczna Akademia Nauk podpisała porozumienie o współpracy z firmą SOLARPROJEKT CONSTRUCTION Sp. z o. o., Sp. K. -  liderem branży związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Swoje podpisy na dokumencie złożyli: Prezes Zarządu Solarprojekt Construction Pan Paweł Wieczorek oraz Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym SAN Pan Mirosław Olszewski.

Na mocy zawartego porozumienia SAN oraz Solarprojekt Contruction podejmą współpracę w zakresie m.in. przeprowadzania badań przemysłowych, prac badawczo-rozwojowych i modernizacyjnych. Kooperacja będzie prowadzona przede wszystkim w dziedzinie szeroko pojętej energetyki odnawialnej. Obejmie także kształcenie przyszłych kadr specjalistów w zakresie wykorzystania i gospodarowania OZE, bowiem w przygotowaniu jest innowacyjna specjalność na studiach I stopnia, której absolwenci będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • określania warunków lokalizacji urządzeń odnawialnych źródeł energii;
  • planowania i nadzorowania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej, w szczególności instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych;
  • kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej;
  • obliczania kosztów materiałów i robót instalacyjnych;
  • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; sporządzania wniosków o dofinansowanie inwestycji;
  • zarządzania i planowania przebiegu inwestycji w obszarze OZE;
  • współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami w zakresie energetyki odnawialnej.

Wyżej wymienione działania partnerskie wpisują się w długofalową strategię rozwoju Uczelni, opartą na ścisłej współpracy z praktykami z otoczenia społeczno–gospodarczego i profesjonalnym odpowiadaniu na nowe wymagania współczesnego rynku pracy.